High School Open House events / Lukion avoimet ovet

Wednesday 17.1.2024 at 17.00 – 19.30 at Valimotie 17-19

Program:

17:00 Welcome & information about The English School (Auditorium)

18:00 Info on applying, meet the teachers & tours of the school

Tuesday 30.1.2024 at 17.00 – 18.00 ONLINE

Presentation from the online Open House on Wednesday, January 30 HERE

Admission to High School

First year high school students (born 2008 or 2007, studies beginning in August 2024) are selected through the national joint application, “yhteishaku”. The application must be done via www.opintopolku.fi within the application time 20.2. – 19.3.2024.

Admission Criteria

Unlike previous years, applicants to The English School High School will no longer be required to sit an entrance exam in Spring 2024. Instead, admission is based solely on the applicant’s weighted Grade Point Average (GPA) of their academic subjects on their Basic Education Certificate. The weighted subjects are English and Finnish (A1 or A2 English is weighted by 2 and Finnish as a mother tongue or Finnish as a second language is weighted by 2). The lowest acceptable weighted GPA is 7,50.

Please note that a basic command of the Finnish language is needed, and students need to be motivated to improve their Finnish. This is because several study units are studied in Finnish, and the students will take the Finnish Matriculation Examinations as their final examinations.

If applying from a comprehensive school in Finland, copies of report cards or certificates are not needed. We will ask students for their high school study unit choices after they have been accepted in June. 

Discretionary Admission

If you are applying from overseas, you must have completed your basic education (Grades 1-9) corresponding to the Finnish Basic Education Certificate (completed by 1.6.2024) in order to be considered a valid applicant for special consideration, discretionary admission (“harkinnanvarainen valinta”). Applicants from overseas must provide us with copies of their studies/report cards by the end of April 2024. If the report card does not include a grade for Finnish and/or English, the applicant must also take the written exam at the school (Valimotie 17-19, 00380 Helsinki) on Tuesday, May 7th at 9.30-11.30. The written exam evaluates the applicant’s level in the language/s missing from the report card (Finnish as a second language and/or English). Please bring official photo identification, a pencil and an eraser.

If you live overseas and will not be able to take the exam in Helsinki, the exam can be arranged abroad. Normally the school counselor or other school official in your present school would give this exam. Contact details for the person arranging the entrance exam abroad must be informed to us by the end of April (hs.admissions@engs.fi). In the event that your school is unable to serve in this capacity, we suggest that you contact the Finnish Embassy consulate closest to you to arrange a test time, venue, and proctor. The exam needs to be done and sent back to the English School by Friday, May 10th.

Information of a sensitive nature should be delivered by mail or via secure email.

Copies should be delivered to: Englantilainen koulu, Valimotie 17-19, 00380 Helsinki OR hs.admissions@engs.fi .

Results

Announcement of results and admittance begins on Thursday, June 13th. We will publish a list of selected applicants on our website (only those applicants who have given the permission to publish their names). You will also receive a letter that tells you the results and gives you more detailed instructions on how to secure your place and how to sign up for the first year study units.

You need to secure your place by June 27th at the latest.

PLEASE NOTE! If you are interested in transferring to our school during the school year or applying to the second or third year of high school, please contact the High School Principal Seija Nyholm (seija.nyholm@engs.fi) or Assistant Principal Seija Kiiskinen (seija.kiiskinen@engs.fi).

For more information, please contact:

Principal Seija Nyholm (seija.nyholm@engs.fi) and Assistant Principal Seija Kiiskinen (seija.kiiskinen@engs.fi).

Lukioon hakeminen

Ensimmäisen vuoden opiskelijat (synt. 2008 tai 2007, opinnot alkavat 08/24) valitaan valtakunnallisen yhteishaun kautta. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaikana, 20.2.-19.3.2024. 

Valintakriteerit

Aikaisemmista vuosista poiketen, kevään 2024 yhteishaussa Englantilaisen koulun lukioon ei järjestetä pääsykoetta. Valinta perustuu hakijan perusopetuksen päättötodistuksen painotettuun lukuaineiden keskiarvoon. Painotettuja oppiaineita ovat englanti (A1 tai A2 painokertoimella 2) sekä suomi (äidinkielenä tai suomi toisena kielenä painokertoimella 2). Alin hyväksytty keskiarvo on 7,50.

Huomaathan, että lukiossamme opiskelu edellyttää myös suomen kielen taitoa, koska suuri osa opintojaksoista opetetaan suomeksi ja ylioppilastutkinto suoritetaan suomen kielellä.

Suomessa peruskoulua tai valmentavaa koulutusta suorittavien ei tarvitse toimittaa mitään liitteitä. Ensimmäisen vuoden valinnat pyydetään kouluumme valituilta kesäkuussa valintojen julkaisun jälkeen.

Harkinnanvarainen valinta

Voit hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta lukioon, jos sinulla on ulkomailla suoritettu, suomalaista peruskoulua vastaava koulutus (oltava suoritettuna viimeistään 1.6.2024). Näiltä hakijoilta tarvitsemme todistuksen ulkomailla suoritetuista opinnoista huhtikuun loppuun mennessä. Jos todistuksessa ei ole arvosanaa englannin ja/tai suomen kielestä, hakijan tulee osallistua koululla (Valimotie 17-19, 00380 Helsinki) järjestettävään kirjalliseen kokeeseen tiistaina 7.5.2024 klo 9.30-11.30. Kokeessa testataan hakijan kielitaito siinä kielessä, jonka arvosana todistuksesta puuttuu (S2 ja/tai EN). Otathan mukaasi valokuvallisen henkilöllisyystodistuksen, kynän sekä kumin.

Kokeen voi suorittaa ulkomailla omassa koulussaan, mikäli siellä suostutaan järjestämään valvotut koeolosuhteet. Yleensä koulun opinto-ohjaaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva valvoo kokeen. Kokeen valvojan yhteystiedot täytyy toimittaa meille (hs.admissions@engs.fi) mahdollisimman pian järjestelyjen varmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Jos hakijan nykyinen koulu ei pysty huolehtimaan koejärjestelyistä, ehdotamme, että hakija ottaa yhteyttä lähimpään Suomen lähetystöön tai konsulaattiin kokeen järjestämiseksi. Kokeet on suoritettava ja toimitettava Englantilaiselle koululle viimeistään 10.5.2024.

Arkaluonteisia tietoja sisältävät liitteet tulee toimittaa joko turvasähköpostitse tai postitse.

Liitteiden toimitus: Englantilainen koulu, Valimotie 17-19, 00380 Helsinki TAI hs.admissions@engs.fi.

Valintojen tulokset

Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan torstaina 13.6.2024. Koulun nettisivuilla julkaistaan lista valituista niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimen julkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje, jossa on ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. 

Opiskelupaikka on otettava vastaan 27.6.2024 mennessä.

HUOM! Jos olet vaihtamassa lukiota kesken vuotta, tai haluat hakea lukion 2. tai 3. vuodelle, ota yhteyttä lukion rehtori Seija Nyholmiin (seija.nyholm@engs.fi) tai apulaisrehtori Seija Kiiskiseen (seija.kiiskinen@engs.fi).

Lisätietoja antavat:

Rehtori Seija Nyholm (seija.nyholm@engs.fi) ja apulaisrehtori Seija Kiiskinen (seija.kiiskinen@engs.fi).

Apply now!