High School Open House 2023 at Valimotie 17-19 (2nd floor) on Wednesday, January 18 at 17.00-19.30 and on Tuesday, January 31 at 17.00-19.30

Program for the evening

17.15-18.00 Presentation about the English School and studies in high school

18.00-19.30 Admission info (in Finnish & in English) and tours in the school premises

Welcome!

How to apply?

The first year High School students (born 2007 or 2006, studies beginning in 08/23) are selected through the national joint application, “yhteishaku”, and each applicant also takes The English School entrance exam on May 3rd at 8.30-11.15. The application must be done at www.opintopolku.fi and the application time is 21.2. – 21.3.2023. Subject choices for the first year are done in June, after the results have been published.

Entrance Exam
All applicants take the English School entrance exam on Wednesday, May 3rd at 8.30-11.15. Please bring official photo identification, a pencil and an eraser.

Invitation emails have been sent to all applicants on Thursday, April 6th. If you are unable to take part in the exam for a valid reason (sickness etc.) you need to contact the high school principal Seija Nyholm (seija.nyholm@engs.fi). We will organize a re-exam if needed, on the 8th of May. 

Admission Criteria

Admission to The English School is based on your average of the study subjects in your final report card (minimum requirement: GPA 7,50) which will be added to your score in the entrance exam.

In the entrance exam we will give you a written test in English (max. 2,5 points) and Finnish or Finnish as a second language (max. 2,5 points). The lowest acceptable score on the entrance exam is 2,50.

It is possible to apply for extra time in the entrance exam based on dyslexia (or other similar). The applicant is asked to contact the high school principal Seija Nyholm (seija.nyholm@engs.fi) by the end of April.

Last year, the minimum number of points for acceptance was 10,81/15.

Please note that a basic command of the Finnish language is needed, and students need to be motivated to improve their Finnish. This is because several study units are studied in Finnish, and the students will take the Finnish Matriculation Examinations as their final examinations.

Results

Announcement of results and admittance begins on Thursday, June 15th. We will publish a list of selected applicants on our website (only those applicants who have given the permission to publish their names). You will also receive a letter that tells you the results and gives you more detailed instructions on how to secure your place and how to sign up for the first year study units.

You need to secure your place on the 29th of June at the latest.

PLEASE NOTE! If you are interested in transferring to our school during the school year or applying to the second or third year of high school, please contact the high school principal Seija Nyholm (seija.nyholm@engs.fi).

Admission from Abroad

Students applying from abroad also need to participate in the national joint application in order to have themselves listed on the official selection list. The application time is 21.2.-21.3.2023 and the form (at the moment only in Finnish or in Swedish) can be found at www.opintopolku.fi during the application time. The applicant also needs to send us his latest report card by the end April.

Each applicant also takes The English School entrance exam on Wednesday, May 3rd. If you live overseas and will not be able to take the exam in Helsinki, the exam can be arranged abroad. Normally the school counselor or other school official in your present school would give this exam. Contact details for the person arranging the entrance exam abroad must be informed to us by the end of April. In the event that your school is unable to serve in this capacity, we suggest that you contact the Finnish Embassy consulate closest to you to arrange a test time, venue, and proctor.

More information:

Principal Seija Nyholm (seija.nyholm@engs.fi) and Guidance Counselor Elli-Noora Suokas (elli-noora.suokas@engs.fi)

Lukioon hakeminen

Ensimmäisen vuoden opiskelijat (synt. 2007 tai 2006, opinnot alkavat 08/23) valitaan yhteishaun kautta. Kaikki hakijat osallistuvat myös Englantilaisen koulun pääsykokeeseen, joka järjestetään 3. toukokuuta klo 8.30-11.15. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaikana, joka on 21.2.-21.3.2023. Hakuaikana ei tarvitse täyttää ainevalintakorttia, ensimmäisen vuoden valintoja pyydämme valituilta kesäkuussa valintojen julkaisun jälkeen.  

Pääsykoe

Kaikki hakijat osallistuvat Englantilaisen koulun pääsykokeeseen keskiviikkona 3.5. klo 8.30-11.15. Otathan mukaan valokuvallisen henkilöllisyystodistuksen, kynän sekä kumin.

Kaikille hakijoille on lähetetty kutsu kokeeseen sähköpostitse 6.4. Mikäli hakija ei pääse osallistumaan kokeeseen perustellusta syystä (sairaus tms.), tulee hänen ottaa yhteyttä lukion rehtori Seija Nyholmiin (seija.nyholm@engs.fi). Järjestämme kokeen tarvittaessa myös varapäivänä 8.5. 

Valintakriteerit

Valinta perustuu hakijan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon (vähimmäisvaatimus: ka.7,50), johon lisätään pääsykokeen pisteet.

Pääsykoe koostuu englannin kielen kirjallisesta kokeesta (max. 2,5 pistettä) ja äidinkielen (suomi) tai suomi toisena -kielenä kirjallisesta kokeesta (max. 2,5 pistettä). Alin hyväksyttävä pistemäärä kokeesta on 2,50.

Pääsykokeeseen on mahdollista saada lisäaikaa lukilausunnon tai muun puoltolauseen perusteella. Hakijaa pyydetään ottamaan yhteyttä rehtori Seija Nyholmiin (seija.nyholm@engs.fi) huhtikuun loppuun mennessä.

Pisteraja lukioon vuonna 2022 oli 10,81/15.

Huomaathan, että lukiossamme opiskelu edellyttää myös suomen kielen taitoa, koska suuri osa opintojaksoista opetetaan suomeksi ja ylioppilastutkinto suoritetaan suomen kielellä. 

Valintojen tulokset

Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan torstaina 15.6.2023. Koulun nettisivuilla julkaistaan lista valituista niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse, jossa on ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. 

Opiskelupaikka on otettava vastaan 29.6.2023 mennessä.

HUOM! Jos olet vaihtamassa lukiota kesken vuotta, tai haluat hakea lukion 2. tai 3. vuodelle, ota yhteyttä lukion rehtori Seija Nyholmiin (seija.nyholm@engs.fi).

Hakeminen ulkomailta 

Myös ulkomailta hakevien pitää osallistua valtakunnalliseen yhteishakuun päästäkseen viralliselle valintalistalle. Yhteishaku tapahtuu 21.2. – 21.3.2023 välisenä aikana sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakijan on toimitettava meille myös viimeisin koulutodistuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

Kaikki hakijat osallistuvat lisäksi pääsykokeeseen keskiviikkona 3.5. (varapäivä 8.5.). Kokeen voi suorittaa ulkomailla omassa koulussaan, mikäli siellä suostutaan järjestämään valvotut koeolosuhteet. Yleensä koulun opinto-ohjaaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva valvoo kokeen. Kokeen valvojan yhteystiedot täytyy toimittaa meille mahdollisimman pian järjestelyjen varmistuttua, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Jos hakijan nykyinen koulu ei pysty huolehtimaan koejärjestelyistä, ehdotamme, että hakija ottaa yhteyttä lähimpään Suomen lähetystöön tai konsulaattiin kokeen järjestämiseksi.

Lisätietoja antavat:

Rehtori Seija Nyholm (seija.nyholm@engs.fi) ja opinto-ohjaaja Elli-Noora Suokas (ellinoora.suokas@engs.fi)

Apply now!