Friend’s Board members

The Board members of the Friends of the English School

The Friends of the English School is spearheaded by the core group – the board. It has up to 10 members, elected at the Friends’ Annual Meeting yearly. The period for the elected members is 2 years at a time. Welcome to bring your expertise and ideas to the board for the next term! The meeting takes place in autumn and will be announced beforehand.

Englantilaisen koulun ystävien hallituksen jäsenet

Englantilaisen koulun ystäviä johtaa hallitus. Siinä on enintään 10 jäsentä, jotka valitaan Ystävien vuosikokouksessa vuosittain. Valittujen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Tervetuloa tuomaan osaamisesi ja ideoitasi hallitukselle seuraavalle kaudelle! Kokous pidetään syksyllä, ja siitä ilmoitetaan etukäteen.

The Friends of the English School Board members

Camilla Bonden, Chair
Jenna Leppelmeier, Vice chair
Kristiina Lindholm, Secretary
Victoria Kokko, Treasurer
Chandni Sharma, Communications
Leea Tolvas, Communications
Aileen Handolin, Clubs Coordinator
Ida Virto, Clubs Coordinator
Tuukka Puolakka, New School fundraising

Find out more about the board members. Reach the board via friends@engs.fi

Apply now!