Mitä opetussuunnitelmaa noudamme?

Englantilainen koulu noudattaa Suomen kansallista perusopetussuunnitelmaa. Koska meillä on ministeriön myöntämä erityisasema, olemme saaneet muuttaa sitä. Muutokset koskevat englannin opetustuntien määrää. Englantia opetetaan äidinkielenä 1. luokalta lukioon. Lukiomme opiskelijat voivat jättää joitakin kursseja englannin pakollisten kurssien määrän vuoksi.

Mikä on suomen ja englannin osuus opetuksessa?

Esiopetuksessamme ja luokilla 1–4 on eniten englanninkielistä opetusta. Parhaiten näiden tasojen koulutusta luonnehtii täydellinen immersio (tunnit opetetaan englanniksi ja viestintä englanniksi).

  1. ja 6. luokalla sekä lukiossa suomenkielisen opetuksen osuus kasvaa. Tämä painotus varmistaa, että opiskelijat hallitsevat kunkin aineen käsitteet ja terminologian molemmilla kielillä.

Yläasteella, luokilla 7-9, englantia opetetaan edelleen äidinkielen tasolla. Suomen kielen määrä kasvaa edelleen sen varmistamiseksi, että akateemiset käsitteet kaikissa oppiaineissa hankitaan myös suomeksi ja että mahdollinen siirtyminen suomenkieliseen ammatilliseen tai lukioon onnistuu.

Mitä kielitaustaa ja kielivaatimuksia Englannin koululla on?

Englannin koulun opiskelijoilla on vaihteleva kielitausta.
Monet opiskelijat tulevat suomenkielisistä perheistä ja uppoutuvat englannin kieleen kaksivuotisen esikouluohjelman aikana.

Melkoinen määrä opiskelijoita tulee myös kaksikielisistä englannin-suomenkielisistä perheistä.

Osa opiskelijoista tulee perheistä, joissa kotona ei käytetä suomea tai englantia.

Vaikka suomea voidaan opiskella toisena kielenä, soveltuvuuskokeissa (=pääsykokeissa) testataan sekä suomea että englantia. Siksi molempien kielten taito on edellytys.